fbpx
Gizlilik Politikası

www.contital.com.tr ‘un Gizlilik Politikası

Bu uygulama Kullanıcılarından bazı Kişisel Verileri toplar.

Mal Sahibi ve Veri Sorumlusu 

Contital S.r.l. – Via Appia km 192.358 – 81052 Pignataro Maggiore (CE) – İtalya

İş sahibi iletişim e-mail: marketing@laminazionesottile.com

Toplanan Veri Türleri 

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü taraflarca topladığı Kişisel Veri türleri arasında: Çerezler; Kullanım verisi; e-mail; Ad; Soyadı; Şirket Adı; ülke; Web sitesi; telefon numarası; Kullanıcı adı bulunur.

Toplanan her bir Kişisel Veri türü hakkında eksiksiz bilgi, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya Veri toplanmadan önce görüntülenen belirli açıklama metinleriyle sağlanır.

Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri durumunda, bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından istenen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanamaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız kılabilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi ile sonuçlanmadan bu Verileri iletmemekte serbesttirler. Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğu konusunda belirsizlik yaşayan kullanıcılar, İş Sahibiyle iletişime geçebilirler. Eğer Çerez Politikasında varsa, Çerezlerin – veya diğer izleme araçlarının – bu Uygulama tarafından veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından kullanılması, bu belgede açıklanan diğer amaçlara ek olarak, Kullanıcı tarafından istenen Hizmeti sağlama amacına hizmet eder. Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü şahıs Kişisel Verilerinden sorumludur ve Verileri İş Sahibine vermeleri için üçüncü tarafın onayını aldıklarını gösterir.

Veri İşleme Usulü ve Esası İşleme Yöntemleri

İş Sahibi, yetkisiz erişimi, ifşasını, değiştirilmesini veya Verilerin yetkisiz şekilde imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.Veri işleme, belirtilen amaçlarla kesin olarak ilgili organizasyon prosedürleri ve usulleri izlenerek, bilgisayarlar ve / veya BT özellikli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. İş Sahibine ek olarak, bazı durumlarda Verilere, bu Uygulamanın (idare, satış, pazarlama, yasal, sistem yönetimi) veya dış tarafların (üçüncü şahıslar gibi) çalışmasıyla ilgili olarak belirli türden kişilerin erişimine açık olabilir, (üçüncü taraf teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, bilişim şirketleri, iletişim ajansları), gerektiğinde, sahibi tarafından veri işlemcisi olarak atanmıştır.Bu tarafların, güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda İş Sahibinden talep edilebilir.

İşlemin Hukuki Dayanağı

İş Sahibi, aşağıdakilerden biri geçerliyse, Kullanıcılar ile İlgili Kişisel Verileri işleyebilir:

–          Kullanıcılar bir veya daha fazla özel amaç için onaylarını vermişlerdir. Not: Bazı yasal düzenlemelere göre, İş Sahibinin, Kullanıcı bu tür işlemlere itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri, izleyen veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmaksızın işleme koymasına izin verilebilir. Bununla birlikte, Kişisel Verilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasalarına tabi olduğunda bu geçerli değildir;

–          Verilerin sağlanması, Kullanıcı ile bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için ve / veya bunun sözleşme öncesi yükümlülükleri için gereklidir; –          İş Sahibinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlem yapılması gereklidir;

–          İşlem, kamu yararına veya İş Sahibine verilen resmi makamın icrası ile gerçekleştirilen bir görevle ilgilidir;

–          İşleme, İş Sahibinin veya bir üçüncü tarafın izlediği meşru çıkarların amaçları için gereklidir. Her halükarda, İş Sahibi, işleme ilişkin özel yasal temeli ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye bağlı bir gereklilik mi olduğunu veya bir sözleşmeye girmek için gereken bir gereklilik mi olduğunu netleştirmek için memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Mekan 

Veriler, İşletmeci’nin ofislerinde ve işleme katılan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımı, Kullanıcı Verilerini kendi ülkesi dışındaki bir ülkeye aktarmayı içerebilir. Bu tür aktarılmış Verilerin işlenme yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcılar Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili detayları içeren bölümü kontrol edebilir. 

Ayrıca kullanıcılar, Verilerini korumak için Ürün Sahibi tarafından, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku ile yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan ve BM tarafından alınan güvenlik önlemleri hakkında veri transferlerinin yasal dayanağı hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

Böyle bir transfer gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazlasını öğrenebilir veya İletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak İş Sahibine bilgi verebilir.

İşlenme Süresi 

Kişisel Veriler, toplandıkları amaç için gerekli olduğu sürece işlenmeli ve saklanmalıdır. Bu nedenle: 

–          İş Sahibi ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin yapılmasıyla ilgili olarak toplanan kişisel veriler, söz konusu sözleşme tamamen tamamlanıncaya kadar korunur.

–          Sahibin yasal çıkarları amacıyla toplanan Kişisel Veriler, bu amaçları yerine getirmek için ihtiyaç duyulduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, Sahibi tarafından takip edilen meşru menfaatler hakkında bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahibine başvurarak özel bilgiler bulabilirler.

Sahibinin, Kişisel İşlem Verilerini, herhangi bir onay verilmediği müddetçe, böyle bir işlem için onay verdiğinde daha uzun bir süre boyunca saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Sahibi yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir makamın emriyle gerektiğinde Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi dolduğunda, Kişisel Veriler silinir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin dolmasından sonra uygulanamaz.

İşleme Amaçları 

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahibin Hizmetlerini sunabilmesi ve aşağıdaki amaçları sağlaması için toplanır: Analitik, Dış platformlardan içerik görüntüleme, SPAM koruması, Etiket Yönetimi, Dış sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Veri toplama platformları ve diğer üçüncü taraflarla etkileşim, Kullanıcıyla İletişim Kurma, İçerik yorumları ve Altyapı izleme. Kullanıcılar, bu işlem amaçlarını ve her amaç için kullanılan belirli Kişisel Veriler hakkında daha fazla bilgiyi bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi hakkında detaylı bilgi

Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlar için ve aşağıdaki hizmetleri kullanarak toplanır:

Matematiksel ya da Mantıksal Analiz

Bu bölümde yer alan hizmetler, Sahibin web trafiğini izlemesini, Kullanıcı davranışını takip etmesini ve analiz etmesini sağlar.

Google Analizleri(Google Inc.) 

Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için Toplanan Verileri kullanır. 

Google, toplanan Verileri kendi ağlarının reklamlarını bağlamlaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi. İşlemin yapıldığı yer: ABD – Gizlilik Politikası Çekilme. Privacy Shield katılımcısı.

İçerik Yorumlama 

İçerik yorumlama hizmetleri, Kullanıcıların bu Uygulamanın içeriği hakkında yorumlarını yapmasını ve yayınlamasını sağlar.

Sahibi tarafından seçilen ayarlara bağlı olarak, Kullanıcılar anonim yorumlar da bırakabilir. Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler arasında bir e-posta adresi varsa, aynı içerikle ilgili yorum bildirimleri göndermek için kullanılabilir. Kullanıcılar kendi yorumlarının içeriğinden sorumludur.Üçüncü taraflarca sağlanan bir içerik yorum servisi kuruluysa, kullanıcılar içerik yorum servisini kullanmasalar bile, yorum servisinin kurulu olduğu sayfalar için web trafiği verilerini toplayabilir.

Yorum sistemi doğrudan yönetilebilir (bu uygulama) 

Bu uygulama kendi dahili içerik yorum sistemine sahiptir.

Toplanan Kişisel Veriler: e-posta adresi; Kullanıcı adı.

Altyapı görüntüleme 

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın bileşenlerinin kullanımını ve davranışını izlemesine izin verir; böylece performans, çalışma, bakım ve sorun giderme işlemleri geliştirilebilir. Hangi Kişisel Verilerin işleneceği, bu Uygulamanın faaliyetlerini filtrelemek olan bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulama tarzlarına bağlıdır.

Uptime robot (Çalışma süresi robotu)(Buzpark Bilisim Tarim Urunleri Sanayi Tic. Ltd. Sti.) 

Uptime Robot, servisi Buzpark Bilişim Tarım Ürünleri Sanayi Tic. Şti. tarafından sağlanan bir görüntüleme sistemidir.Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri. İşlem yeri: Türkiye – Gizlilik Politikası

Dış sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim 

Bu hizmet türü, bu uygulamanın doğrudan sayfalardan sosyal ağlarla veya diğer dış platformlarla etkileşime izin verir. Bu Uygulama aracılığıyla elde edilen etkileşim ve bilgiler her zaman her bir sosyal ağ için Kullanıcının gizlilik ayarlarına tabidir.Bu hizmet türü, Kullanıcılar tarafından kullanılmasa bile, hizmetin yüklendiği sayfalar için trafik verileri toplayabilir.

Google+ +1 düğmesi ve sosyal parçacıklar (Google Inc.) 

Google+ +1 düğmesi ve sosyal pencere öğeleri, Google Inc. tarafından sağlanan Google+ sosyal ağı ile etkileşime izin veren hizmetlerdir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşlemin yapıldığı yer: ABD – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı. 

LinkedIn düğmesi ve sosyal gereçler (LinkedIn Şirketi)

LinkedIn düğmesi ve sosyal pencere öğeleri, LinkedIn Corporation tarafından sağlanan LinkedIn sosyal ağıyla etkileşime izin veren hizmetlerdir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası.

Facebook Beğen düğmesi ve sosyal parçacıklar (Facebook, Inc.) 

Facebook Beğen düğmesi ve sosyal pencere araçları, Facebook, Inc. tarafından sağlanan

Facebook sosyal ağı ile etkileşime izin veren hizmetlerdir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı.

Twitter Tweet düğmesi ve sosyal parçacıklar (Twitter, Inc.) 

Twitter Tweet düğmesi ve sosyal pencere öğeleri, Twitter tarafından sağlanan, Twitter sosyal ağı ile etkileşime izin veren hizmetlerdir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı.

SPAM koruması 

Bu tür bir hizmet, potansiyel olarak Kullanıcıların Kişisel Verilerini içeren bu Uygulamanın trafiğini, SPAM olarak tanınan trafik bölümlerinden, mesajlardan ve içeriklerden filtrelemek amacıyla analiz eder. 

Google reCAPTCHA (Google Inc.) 

Google reCAPTCHA, Google Inc. tarafından sağlanan bir SPAM koruma hizmetidir.ReCAPTCHA’nın kullanımı Google gizlilik politikasına ve kullanım şartlarına tabidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşlemin yapıldığı yer: ABD – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı.

Kullanıcıyla İletişim Kurma E-Posta listesi veya bülten (bu uygulama) 

E-Posta listesine veya bültene kayıt yaptırarak, Bu uygulama

ile ilgili Ticari veya tanıtım amaçlı bilgiler içeren e-posta mesajları alabilenlerin irtibat listesine Kullanıcının e-posta adresi eklenecektir.Uygulama veya satın alma işleminden sonra bu hesaba kaydolduğunuzda e-posta adresiniz de bu listeye eklenebilir.

Toplanan Kişisel Veriler: şirket adı; ülke; e; İsim; Soyadı; belirtmek, bildirmek; Kullanım verisi; Web sitesi.

İletişim formu (bu uygulama) 

İletişim formunu Verileriyle birlikte doldurarak Kullanıcı, bu bilgileri, fiyat teklifleri veya formun başlığında belirtildiği gibi herhangi bir talep için cevap vermek üzere bu ayrıntıları kullanmaya yetkili kılar.Toplanan Kişisel Veriler: şirket adı; e; İsim; Soyadı; telefon numarası.

Dış platformlardan içerik görüntüleme 

Bu hizmet türü, harici platformlarda barındırılan içeriği doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından görüntülemenizi ve onlarla etkileşime geçmenizi sağlar.Bu tür bir servis, hizmetin yüklendiği sayfalar için web trafiği verilerini Kullanıcılar kullanamasa bile toplayabilir.

Google Fonts (Yazı Tipleri) (Google Inc.) 

Google Fonts, Google Inc. tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın sayfalarına bu tür içeriği eklemesini sağlayan bir yazı tipi görselleştirme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Kullanım Verileri; Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı. 

Google Haritalar parçacığı (Google Inc.)

Google Haritalar, Google Inc. tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın sayfalarına bu tür içeriğin dahil edilmesine izin veren bir harita görselleştirme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.

İşlem yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı.

Veri toplama platformları ve diğer üçüncü taraflarla etkileşim 

Bu hizmet türü, kullanıcıların verileri kaydetmek ve yeniden kullanmak amacıyla doğrudan bu Uygulamadaki sayfalardan veri toplama platformları veya diğer servislerle etkileşime girmelerini sağlar.

Bu hizmetlerden biri kuruluysa, Kullanıcılar hizmeti etkin olarak kullanmasalar bile, yüklendikleri sayfalara göz atabilir ve Kullanım Verileri toplayabilir.

Mailchimp parçacığı (The Rocket Science Group LLC) 

Mailchimp parçacığı, The Rocket Science Group LLC tarafından sağlanan Mailchimp e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme hizmeti ile etkileşime giren bir hizmettir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; e; İsim; Soyadı; Kullanım verisi.

İşlemin yapıldığı yer: ABD – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı.

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme 

Bu hizmet türü, e-posta kişileri, telefon kişileri veya başka herhangi bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar.Kullanıcı ile iletişim kurmak için iletişim bilgileri.

Bu servisler ayrıca, mesajın Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saat ile aynı zamanda Mesajın içerdiği bağlantılara tıklanması gibi Kullanıcı ile etkileşime girdiği zamanlar hakkında veri toplayabilir.

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.) 

Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC tarafından sağlanan bir e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: şirket adı; ülke; e; İsim; Soyadı; Kullanım verisi.

İşlemin yapıldığı yer: ABD – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı.

Etiket Yönetimi 

Bu hizmet türü, Sahibin bu Uygulamada gerekli olan etiketleri veya komut dosyalarını moda merkezli olarak yönetmesine yardımcı olur.

Bu, Kullanıcıların bu hizmetlerden akışına ve bu verilerin tutulmasına neden olabilecek şekilde sonuçlanır.

Google Etiket Yöneticisi (Google LLC) 

Google Etiket Yöneticisi, Google LLC tarafından sağlanan bir etiket yönetimi hizmetidir.Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verisi.İşlemin yapıldığı yer: ABD – Gizlilik Politikası. Privacy Shield katılımcısı. 

Kullanıcıların hakları Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verileri ile ilgili belirli haklardan yararlanabilir.Özellikle, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir: 

–          İstedikleri zaman onaylarını geri çekme. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesi için daha önce izin vermiş oldukları yerlerde izinleri geri çekme hakkına sahiptir.

–          Verilerinin işlenmesine itiraz. İşlem, rıza dışında yasal bir şekilde gerçekleştirilirse, Kullanıcıların Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki özel bölümde verilmektedir.

–          Verilerine erişme. Kullanıcılar, Verilerin Sahibi tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemin belirli yönleriyle ilgili açıklama ve işleme giren Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

–          Doğrulama ve düzeltme isteme. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama, güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

–          Verilerinin işlenmesini kısıtlama. Kullanıcıların, belirli şartlar altında Verilerinin işlenmesi. Bu durumda Sahip, Verilerini depolamaktan başka bir amaç için işlemeyecektir.

–          Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka şekilde kaldırılmasını sağlama. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin Sahibinden silinmesini alma hakkına sahiptir.

–          Verilerini alma ve başka bir kontrol cihazına aktarmasını sağlama. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan bir reklam makinesi tarafından okunabilir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse, herhangi bir engel olmadan başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına dayanarak, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşme veya ön sözleşme yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.

–          Bir şikayette bulunma. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarından önce bir talepte bulunma hakkına sahiptir. 

İşleme itiraz etme hakkına ilişkin ayrıntılar 

Kişisel Veriler kamu yararı için işlendiğinde, Sahibine verilmiş resmi bir makamın tatbikatında veya Sahibin talep ettiği meşru menfaat amaçları için, Kullanıcılar, itirazı haklı çıkarmak için kendi özel durumlarına ilişkin bir temel oluşturarak bu tür işlemlere itiraz edebilirler. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe göstermeden istedikleri zaman bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidir. Sahibin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili kısımlarına başvurabilirler.

Bu haklardan nasıl yararlanılır? 

Kullanıcı haklarından yararlanma talepleri, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri yoluyla Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yapılabilir ve Sahibi tarafından mümkün olduğunca erken ve bir ay içinde ele alınacaktır.

Çerez politikası 

Bu uygulama Çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi edinmek ve ayrıntılı bir çerez bildirimi için Kullanıcı, Çerez Politikası’na başvurabilir.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgi 

Yasal işlem 

Kullanıcıların Kişisel Verileri, Mahkeme Sahibi tarafından yasal amaçlar için veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin yanlış kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda kullanılabilir.

Kullanıcı, sahibinin, kamu yetkililerinin talebi üzerine kişisel verileri ifşa etmesi gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Kullanıcıların Kişisel Verileri hakkında ek bilgi

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama Kullanıcıya belirli Hizmetler veya talep üzerine Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem kayıtları ve bakımı

İşletme ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmetleri, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları toplayabilir (Sistem kayıtları), bu amaç için diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada bulunmayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı, Sahibinden herhangi bir zamanda talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

“Takip Etmeyin” talepleri nasıl işlenir? 

Bu uygulama “Takip Etmeyin” isteklerini desteklemiyor.

Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin “Takip Etmeyin” isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için, lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasında yapılan değişiklikler 

Sahibi, Kullanıcılarını bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulama dahilinde ve / veya teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – bildirerek bu gizlilik politikasında istediği zaman değişiklik yapma ve Sahibine sunulan iletişim bilgileri yoluyla Kullanıcılara bir bildirim gönderme hakkını saklı tutar. Bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz önerilir; altta listelenen son değişiklik tarihine bakınız.

Değişiklikler, Kullanıcı’nın iznine dayanarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkiliyorsa, Sahip, gerektiğinde Kullanıcıdan yeni bir onay toplayacaktır.

Tanımlar ve yasal referanslar 

Kişisel Veriler (veya Veri) 

Kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere, doğrudan, dolaylı olarak veya diğer bilgilerle bağlantılı herhangi bir bilgi, gerçek bir kişinin tanımlanmasına veya tanımlanmasına olanak sağlar.

Kullanım Verileri 

Bilgi otomatik olarak toplanır, Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla şunları içerebilir: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya etki alanı adları, URI adresleri (Tek düzen Kaynak Tanımlayıcısı), saat isteği sunucuya göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun cevabının durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), menşei ülkesi, özellikleri tarayıcı ve işletim sistemi, Kullanıcı tarafından, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örneğin, Uygulama içinde her sayfada harcanan zaman) ve Uygulama içinde izlenen sayfaların sırasına özel atıfta bulunularak Uygulama içinde takip edilen yol hakkındaki detaylar ve cihazla ilgili diğer parametreler kullanılarak işletim sistemi ve / veya Kullanıcıların BT ortamları.

Kullanıcı 

Kişi tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu Uygulamayı kullanan kişi Veri Konusu tesadüf etmektedir.

Veri Konusu

Kişisel Verilerin referans aldığı gerçek kişi. 

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu) 

Adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajansı veya diğer kuruluşDenetleyici, bu gizlilik politikasında tanımlandığı şekildedir. 

Veri Denetleyicisi (veya Sahibi) 

Gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajansı veya başkaları ile birlikte veya ortaklaşa belirleyen diğer birimler, Bu Uygulamanın işleyişi ve kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri dahil, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçları ve araçları. Veri Denetleyicisi, aksi belirtilmediği sürece, bu Uygulamanın Sahibi’dir. 

Bu uygulama 

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplanma ve işlenme yöntemleri.

Servis 

Bu Uygulama tarafından, göreceli olarak (varsa) ve bu site / uygulamada açıklandığı şekilde hizmet verir.

Avrupa Birliği (veya AB) 

Aksi belirtilmedikçe, bu belge içerisindeki tüm referanslar Avrupa Birliği ve Avrupa’ya tüm mevcut üye ülkeleri Ekonomik Alan ve Avrupa Birliği’ne yapılan referanslardır.

Çerezler 

Kullanıcıların cihazında depolanan küçük veri setleri.

Yasal bilgi

Bu gizlilik bildirimi, Sanat da dahil olmak üzere çoklu mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 13/14

Yönetmelik (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği).

Bu gizlilik politikası, bu belgede aksi belirtilmediği sürece, yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir.

Contital Srl © Copyright 2022 Contital Srl. All rights reserved.

Subscribe to our Newsletter

Newsletter_contital
Subscribe to receive updates on our products
You can cancel your subscription any time
close-link
Newsletter