Yönetim

Yönetim, kurumun amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerini bilgilendirmek, ele almak, kontrol etmek ve kontrol etmek için yönetim organı tarafından gerçekleştirilen tüm prosedür ve yapıları ifade eder.

Kurumsal yönetimin yapısı, kararlar vermek için kuralları ve süreçleri, kurumsal görevleri tanımlamanın ve bunları başarmanın yollarını, sonuçlarını ölçmeyi ifade eder.

Ofisler

Contital S.r.l. Hissedarlar tarafından atanan iki organı temel alan geleneksel bir yönetim sistemi benimsemiştir:

Muhasebe kontrolü bir denetim şirketine emanet edilmiştir.

Yönetim Kurulu

Contital Yönetim Kurulu, 31/12/2019 tarihinde sona eren mali yılın finansal tablolarının onayına kadar görevde kalan 3 üyeden oluşmaktadır.

Denetim Kurulu

Mevcut Denetim Kurulu, 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıl için finansal tabloların onaylanmasına kadar görevde kalır.

Denetim Şirketi

Contital’in hesaplarını yasal olarak denetlemeye yetkili olan denetim şirketi KPMG S.p.A ‘dır.
Görevlendirmenin, 31/12/2021 tarihinde sona eren mali yılın finansal tablolarının onaylanmasıyla sona eren toplam süresi üç yıldır.

Contital Srl © Copyright 2020 Contital Srl. All rights reserved.

Subscribe to our Newsletter

Newsletter_contital
Subscribe to receive updates on our products
You can cancel your subscription any time
close-link
Newsletter